กล้าเล่าข่าว

กรณ์-อรรถวิชช์ ลงพื้นที่ ระยอง-จันทบุรี รับฟังปัญหาประชาชน ผู้ประกอบการรายเล็ก ลุยออกแบบนโยบายสร้างรายได้ลงชุมชน

ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้าและอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคฯได้เดินทางไปยังจังหวัด ระยอง และ จันทบุรีเพื่อพบปะ พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว

โดยพบว่า วิกฤตการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลักของจังหวัดในหลายด้าน ประมงชายฝั่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการของรัฐบาล หลายคนต้องเปลี่ยนไปขายล็อตเตอรี่เพื่อประทังชีวิต ซึ่งแนวทางการแก้ไขคงต้องให้ภาครัฐมีมาตรการผ่อนปรน หรือความช่วยเหลือให้ชาวประมงสามารถปรับตัวกับมาตรการของรัฐได้ดีกว่านี้ในภาพรวมของการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่อง เนื่องจากต้องแบกภาระเงินเดือนของพนักงานแต่ที่หนักสุดคือภาระที่ต้องจ่ายให้ภาครัฐ ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟและภาษีประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ซึ่งถ้าภาครัฐสามารถเข้ามาช่วยหรือผ่อนปรนเรื่องค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายให้กับภาครัฐรวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพกว่านี้จะสามารถทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวยังพอเดินต่อไปได้ส่วนปัญหาของชาวสวนผลไม้ของทั้งสองจังหวัดแม้ว่าปีนี้ผลผลิตจะค่อนข้างดี สามารถจำหน่ายได้ราคาก็ตามขณะที่การส่งออกผลไม้นอกจากจะได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แล้วยังถูกตีกลับเพราะตกมาตรฐาน ซึ่งผู้ประกอบการสะท้อนว่ารัฐบาลไม่ได้ลงทุนเรื่องการตรวจวัดและกำหนดมาตรฐานจึงทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว

โดยพรรคกล้าเชื่อว่าทางออกในระยะยาวคือการเพิ่มทักษะของคนเก็บควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบคุณภาพซึ่งจะสามารถสร้าง Value ในตลาดผลไม้พรีเมียมได้มากกว่านี้ซึ่งหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงใน จ.จันทบุรี คือ ธุรกิจอัญมณีเนื่องจากตลาดหลักต้องพึ่งการส่งออกพรรคกล้าจึงได้เสนอว่า มาตรการเฉพาะหน้ารัฐบาลควรเร่งพิจารณามาตาการ ‘สุวรรณภูมิ bubble’เพื่อให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศสามารถเดินทางมาดูและซื้อสินค้าอัญมณีโดยกักตัวใน zone สนามบิน และในระยะยาวเราเสนอให้ประกาศอุตสาหกรรมอัญมณีในจันทบุรีเป็นอุตสาหกรรมปลอดภาษีเพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมนี้ในเอเชีย

กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวว่า “จังหวัดระยองและจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงมาก มีสินค้าพรีเมียมทั้งสถานที่ท่องเที่ยว อาหารทะเล ผลไม้ และอัญมณี ที่เลื่องชื่อหากได้รับการบริหารจัดการที่ดี เชื่อว่าจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับประเทศได้มากกว่านี้”

ขอบคุณ ผู้กล้า – ระยอง ครับ

#สร้างสรรค์#ปฏิบัตินิยม#ลงมือทำ#พรรคกล้า#เรามาเพื่อลงมือทำ

กล้าเล่าข่าว

“อะตอม” นักธุรกิจรุ่นใหม่วงการเฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ และ Application Fws

อะตอม สัมพันธภาพ – Atom Samphanthaphap นักธุรกิจรุ่นใหม่วงการเฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์และ Application Fws เกี่ยวกับอาหารสดและของทะเลอดีตนักกีฬาเทนนิสเยาวชน และอดีตดารานักแสดง