กล้าอาสา

กล้าอาสาภูเก็ต กล้าอาสา เรามาเพื่อลงมือทำ

‘ข้าวอิ่ม’ ข้าวกล้องอินทรีย์ เกษตรเข้มแข็ง จากมหาสารคาม ปลาจากชุมชนแหลมตุ๊กแก อีกทั้งผักจากเกษตรกรในพื้นที่

‘ข้าวอิ่ม’ ข้าวกล้องอินทรีย์ เกษตรเข้มแข็ง จากมหาสารคาม ปลาจากชุมชนแหลมตุ๊กแก อีกทั้งผักจากเกษตรกรในพื้นที่ … ทำให้การมอบ #ถุงยังชีพที่ไม่ใช่แค่การมอบแบบธรรมดาอีกต่อไป …

#กล้าอาสาภูเก็ต ขอชื่นชม ทีม #โรงพยาบาลสนามภูเก็ต ที่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะพยายามอุดหนุนและส่งเสริมคนในพื้นที่ให้มากที่สุด และพึ่งพาสินค้าจากทุนใหญ่ให้น้อยที่สุด

เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมแนวคิดนี้ครับ

#กล้า
#เรามาเพื่อลงมือทำ
#กล้าอาสา
#ผู้กล้าภูเก็ต

กล้าอาสา

กล้าอาสา

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

เพื่อลงมือทำสิ่งดีๆ ไปพร้อมกับเรา