ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คนรวยเสียหลัก แต่หนักที่คนจน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คนรวยเสียหลัก แต่หนักที่คนจน