นโยบายการศึกษา การศึกษาเพื่อโลกอนาคต
นโยบายการศึกษา การศึกษาเพื่อโลกอนาคต

ศึกษา

สบายใจ

แชร์

นโยบาย

เชื่อมั้ยถ้าจะบอกว่า ที่กทม. รถติดหนัก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการศึกษา

เชื่อมั้ยถ้าจะบอกว่า ที่เราเจอปัญหาน้ำแล้งสลับกับน้ำท่วมแทบทุกปี ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการศึกษา
และจะเชื่อมั้ยถ้าบอกว่า ที่เมืองไทยเรามีปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ติดอันดับต้น ๆ ของโลก ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการศึกษาอีกเช่นกัน

ปัญหามากมายที่ประเทศเรามีอยู่ ถ้าสืบค้นต้นตออย่างลึกซึ้ง เราจะเจอความไม่สมบูรณ์ของการศึกษา เป็นปัจจัยร่วมอยู่ทั้งสิ้น

ธรรมชาติของการศึกษาไม่ได้มีความผันแปรอย่างรวดเร็วเหมือนเรื่องเศรษฐกิจ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เราเห็นปัญหาได้ชัด ที่จะได้แก้ปัญหา และเห็นผลจากการแก้ปัญหาในเวลาอันสั้น การศึกษาเป็นเรื่องการสร้างคน โดยใช้เวลานานนับสิบปีกว่าจะจบกระบวนการ และคุณภาพของคนที่ถูกสร้างมานั้นไม่ว่าจะดี หรือไม่ดี ก็จะส่งผลมหาศาลต่อสังคมอย่างมากและยาวนาน

คงไม่ผิดถ้าเราจะบอกว่า คุณภาพของคนเป็นอย่างไร คุณภาพของประเทศก็เป็นอย่างนั้น แล้วเราอยากให้ประเทศไทยมีคุณภาพอย่างไร เราก็ต้องสร้างคนของเราให้ได้อย่างนั้น เราอยากเห็นคนไทย สามารถสื่อสารกับคนทั้งโลกได้ดีคล่องตัว เพื่อให้มีความสามารถแข่งขัน ในเวทีโลกได้อย่างไม่น้อยหน้าชาติอื่น ดังนั้นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่เป็นสากล จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความสามารถในภาษาไทยของเราเองได้อย่างลึกซึ้ง

การลงทุนของรัฐในระบบการศึกษายังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องด้วยระบบแพ้คัดออก สร้างแรงกดดันให้กับเด็กนักเรียน การศึกษาแบบ One-size-fit all จึงไม่ตอบโจทย์ความแตกต่างของเด็ก 

พรรคกล้ามีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับความล้าหลังของระบบการศึกษาไทย และพร้อมดำเนินนโยบายการศึกษาให้ทุกคนที่อยู่ในระบบนิเวศน์ (Eco-systems) รอบตัวนักเรียนได้ศึกษาอย่างสบายใจ โดยอาศัย 3 หลักคิดดังนี้

การศึกษาคุณภาพ – พรรคกล้าจะผลักดันให้เกิดโรงเรียนดีใกล้บ้าน (รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) นักเรียนต้องสบายใจว่าได้รับ การศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน พ่อแม่ต้องสบายใจว่าฝากลูกไว้กับบุคลากรมืออาชีพ ผู้นําและครูในทุกโรงเรียนจะได้รับการ สนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการบริหารโรงเรียน ล้มล้างกฎและการเรียนการสอนที่ไม่เป็นมิตรกับนักเรียน

ลดช่องว่าง – พรรคกล้าจะช่วยเติมเต็มกลุ่มเด็กนักเรียนเปราะบางจากครอบครัวยากจนเด็กที่ขาดความพร้อมในการเรียนให้เท่าเทียม โดยจะดําเนินการสนับสนุนให้เกิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนสําหรับครอบครัวที่ต้องทํางาน ทุนการศึกษาสร้างครูสู่บ้านเกิด disrupt ระบบการคัดเลือกครูประจําการให้คนที่อยากเป็นครูได้เรียนและได้ทํางานในบ้านเกิดเพื่อพัฒนาพื้นที่ของตัวเอง และสนับสนุนกลุ่ม Startup ด้าน EdTech เพื่อจัดทําสื่อการสอนและจัดการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดโอกาสในรูปแบบต่างๆ เข้าถึงและเกิดการเรียนรู้ได้ฟรี

เราเลือกได้ – พรรคกล้ากล้าคิดและ disrupt ล้างบางแนวคิดเก่าๆเรื่องการเรียนการรู้และอาชีพในอนาคต เราต้องการสร้างการศึกษาที่คนได้เรียนและได้รู้เพื่อสามารถ upskills และ reskills คนทุกช่วงวัยทุกระดับ เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยทุกคน เราจะผลักดันให้นักเรียนมัธยมปลายได้ลองศึกษาวิชาบางตัวในมหาวิทยาลัยและสามารถเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยไม่ต้องสอบ เราจะสร้างพื้นที่นักเรียนสร้างสรรค์ในทุกจังหวัดให้นักเรียนทุกระดับ รวมถึงนักเรียนอาชีวะได้มีที่แสดงความสามารถและทํากิจกรรมที่สร้างทักษะอนาคต สนับสนุนการสร้าง AI ช่วยแนะแนวอาชีพในอนาคตของนักเรียนและผู้ที่อยากไปสู่โลกของการทํางาน

เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to live together)

นโยบายการศึกษา การศึกษาเพื่อโลกอนาคต
เพราะเรามีเป้าหมายดี ๆ สำหรับประเทศไทยอีกหลายอย่าง ซึ่งเราเชื่อว่าการจะไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นได้…การศึกษาที่ดีคือคำตอบสำคัญที่สุด มาร่วมกับพรรคกล้า เพื่อเตรียมดินที่ดีที่สุด สำหรับเพาะ “ต้นกล้า” ในวันนี้ เพื่อเป็นต้นไม้ที่ดีในวันหน้า