ถ้า

"กล้า"

จะไม่ล้าหลัง

“ต้องกล้า! โลกเปลี่ยนเร็ว ไทยต้องรับมือให้ทัน ถึงเวลาการเมืองแบบ “ปฏิบัตินิยม ลงมือทำ” รวมคนคิดสร้างสรรค์ นำชาติให้หลุดพ้น จากกับดักของความกลัว และการแบ่งผู้คนเป็น ซ้าย ขวา หรือกลาง”

อรรถวิชช์ ได้รับเลือกตั้งเป็น สส.กทม. ในปี 2550 และ 2554

อรรถวิชช์ ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.กทม.ปี 2550 และ 2554

อรรถวิช เริ่มชีวิตการทำงานในด้นกฎหมายทางการเงิน เขาถือเป็นบุคคลสำคัญ ที่อยู่ในช่วงบุกเบิกของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จึงมากประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการฟื้นฟูกิจการธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบในยุควิกฤตเศรษฐกิจปี 40 อีกทั้งยังเคยรับราชกา ที่สำนักงนศรษฐกิจการคลัง โดยมีผลงนโดดเด่นหลายด้าน เช่น การแก้ไขหนี้ภาคประชาชน, การกำกับดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล และสายงานควบรวมกิจการบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม IFCT ธนคารทหารไทย ธนาคาร DBS ไทยทนุ รวมถึงมีความสามารถในการร่างกฎหมายทางการเงินและธนาคาร ที่มีความซับช้อนมาแล้วมากมายหลายฉบับ

อรรถวิชช์ เริ่มชีวิตการทำงานในด้านกฎหมายทางการเงิน เขาถือเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ในช่วงบุกเบิกของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จึงมากประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการฟื้นฟูกิจการธุรกิจขนาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบในยุควิกฤตเศรษฐกิจปี 40 

อีกทั้งยังเคยรับราชการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีผลงานที่โดดเด่นหลายด้าน เช่นการแก้ไขหนี้ภาคประชาชน, การกำกับดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล และสายงานควบรวมกิจการบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม IFCT ธนคารทหารไทย, ธนาคาร DBS ไทยทนุ รวมถึงมีความสามารถในการร่างกฎหมายทางการเงินและธนาคารที่มีความซับช้อนมาแล้วมากมายหลายฉบับ

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

เลขาธิการพรรค

ประวัติการทำงาน

ส.ส.กรุงเทพมหานคร
กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
ประธานกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย
ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550

ประวัติการศึกษา

ประถม-มัธยม เซนต์คาเบรียล (ศิษย์เก่าดีเด่น)
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ศิษย์เก่าดีเด่น)
ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมายการเงินการธนาคาร Boston University, USA
kla-project-icon

ชมประวัติท่านอื่น