"กล้า"

เหอะ

...อยากเจอ!

“เพราะเหมือนเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ถ้าทุกคนร่วมมือกัน รวมถึงหลายๆอย่างในประเทศได้รับการแก้ไข ประเทศเราจะน่าอยู่อื่นอีกเยอะ “

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนอายุยังไม่ถึง 20 ปี อยู่ในโลกที่คิดถึงแต่ตัวเอง มองเป้าหมายในชีวิตคือ ทำยังไงให้ประสบความสำเร็จได้เร็ว ได้ทำงานที่รัก มีเงินเยอะๆ มีหน้าที่การงานที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่เชื่อไหมว่ายิ่งโตขึ้น ได้เริ่มทำงาน ก็ยิ่งเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เห็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดกับตัวเรคนเดียว แต่เกิดขึ้นกับทุกคนในประเทศ

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนอายุยังไม่ถึง 20 ปี อยู่ในโลกที่คิดถึงแต่ตัวเอง มองเป้าหมายในชีวิตคือ ทำยังไงให้ประสบความสำเร็จได้เร็ว ได้ทำงานที่รัก มีเงินเยอะๆ มีหน้าที่การงานที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่เชื่อไหมว่ายิ่งโตขึ้น ได้เริ่มทำงาน ก็ยิ่งเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เห็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดกับตัวเรคนเดียว แต่เกิดขึ้นกับทุกคนในประเทศ

ในยุคที่การแข่งขันสูง โลกหมุนร็ว เกิดสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ที่ดูเหมือนเป็นความก้าวหน้า แต่ทำไมเศรษฐกิจกลับแย่ลง? ความเหลื่อมล้ำมากขึ้น คนแย่งกันกินแย่งโอกาสคุณภาพชีวิตของคนในประเทศที่ควรจะดีขึ้นก็แย่ลงเรื่อยๆ รวมไปถึงความขัดแย้งของ Generation ที่เริ่มมีมากขึ้น

นับตั้งแต่นั้นมา เหมือนเปลี่ยนความคิด ‘เห็นแก่ตัวน้อยลง กล้าทำเพื่อคนอื่นมากขึ้น’ มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ว่าใครจะทำอาชีพอะไร สายงานไหน การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ไม่จำกัดเพศ จำกัดวัย เพราะประเทศเป็นของพวกเรา จึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยกัน”

ในยุคที่การแข่งขันสูง โลกหมุนร็ว เกิดสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ที่ดูเหมือนเป็นความก้าวหน้า แต่ทำไมเศรษฐกิจกลับแย่ลง? ความเหลื่อมล้ำมากขึ้น คนแย่งกันกินแย่งโอกาสคุณภาพชีวิตของคนในประเทศที่ควรจะดีขึ้นก็แย่ลงเรื่อยๆ รวมไปถึงความขัดแย้งของ Generation ที่เริ่มมีมากขึ้น

นับตั้งแต่นั้นมา เหมือนเปลี่ยนความคิด ‘เห็นแก่ตัวน้อยลง กล้าทำเพื่อคนอื่นมากขึ้น’ มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ว่าใครจะทำอาชีพอะไร สายงานไหน การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ไม่จำกัดเพศ จำกัดวัย เพราะประเทศเป็นของพวกเรา จึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยกัน”

เบญจรงค์ ธารณา กรรมการบริหาร

เบญจรงค์ ธารณา

กรรมการบริหาร

ประวัติการทำงาน

Marketing & Merchandising Assistant exhibit co.,Ltd (retail company)
Business Development exhibit co.,Ltd
Co-founder Parfaitsociety under exhibit co.,Ltd
Creative Director : Online Brand

ประวัติการศึกษา

อัสสัมชัญคอนแวนต์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
kla-project-icon

ชมประวัติท่านอื่น