"กล้า"

ทำ

ในสิ่งที่ถูกต้อง

“ผมเชื่อมั่นในการเมืองที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพ หากมีส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติร่วมกัน จะนำมาซึ่งผลสำเร็จของงาน และทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกัน เพราะ ‘การมีส่วนร่วมคือพลัง’

ผมเชื่อมั่นในคุณกรณ์และคุณอรรถวิชซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางปฏิบัตินิยม และวิถีแห่งประชาธิปไตย แบบมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ที่จะนำประเทศชาติออกจากความขัดแย้ง และนำพาประเทศไปสู่ความเจริญได้”

“ผมเชื่อมั่นในการเมืองที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพ หากมีส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติร่วมกัน จะนำมาซึ่งผลสำเร็จของงาน และทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกัน เพราะ ‘การมีส่วนร่วมคือพลัง’

ผมเชื่อมั่นในคุณกรณ์และคุณอรรถวิชซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางปฏิบัตินิยม และวิถีแห่งประชาธิปไตย แบบมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ที่จะนำประเทศชาติออกจากความขัดแย้ง และนำพาประเทศไปสู่ความเจริญได้”

ณัฐนันท์ กัลยาศิริ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

ณัฐนันท์ กัลยาศิริ

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

ประวัติการทำงาน

ทนายความ
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร/พลต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง)
อนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
อนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการตำรวจ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
คณะทำงานฝ่ายกฎหมายคดีคัดค้านพรบ.กู้เงินนอกระบบ 2 ล้านล้าน
คณะทำงานฝ่ายกฎหมายคดีแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของส.ว. และคดีในศาลรัฐธรรมนูญอื่นๆอีกหลายคดี

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตร์ กฎหมายมหาชน ธรรมศาสตร์
kla-project-icon

ชมประวัติท่านอื่น