คำว่า

"กล้า"

ไม่ใช่แค่การพูด
แต่คือการลงมือทำ

ผู้บริหารมากประสบการณ์ ที่เริ่มต้นพัฒนาธุรกิจของตัวเองจาก SME เล็กๆ จนเป็นบริษัทมหาชน ที่ขยายการเติบโตได้ด้วยระบบ E-Commerce

วันนี้…เขาจึงขอนำความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีมาช่วยพัฒนาธุรกิจ SME และ Startup ของไทย ด้วยวิสัยทัศน์การทำงานการเมืองแบบ ‘จิตอาสา’ คือทางออกของประเทศ ที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่ความสำเร็จให้ได้ พร้อมยังชวนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากสายงานพัฒนาธุรกิจ SME และฐานราก มารวมทีมกันช่วยพัฒนาประเทศอีกด้วย

ผู้บริหารมากประสบการณ์ ที่เริ่มต้นพัฒนาธุรกิจของตัวเองจาก SME เล็กๆ จนเป็นบริษัทมหาชน ที่ขยายการเติบโตได้ด้วยระบบ E-Commerce

วันนี้…เขาจึงขอนำความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีมาช่วยพัฒนาธุรกิจ SME และ Startup ของไทย ด้วยวิสัยทัศน์การทำงานการเมืองแบบ ‘จิตอาสา’ คือทางออกของประเทศ ที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่ความสำเร็จให้ได้ พร้อมยังชวนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากสายงานพัฒนาธุรกิจ SME และฐานราก มารวมทีมกันช่วยพัฒนาประเทศอีกด้วย

วรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรคกล้า

วรวุฒิ อุ่นใจ

รองหัวหน้าพรรค

ประวัติการทำงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร COL จำกัดมหาชน
OfficeMate B2S
ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
คณะทำงาน Regional Digital Trade Platform
ประธานคณะทำงานเพื่อผลักดันการจัดตั้ง Cloud Data Center
คณะกรรมการ E-Commerce หอการค้าไทย
คณะกรรมการ Online Business แห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท - MBA นิด้า
ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์
kla-project-icon

ชมประวัติท่านอื่น