soft power เป็นอาวุธ
soft power เป็นอาวุธ

SOFT
POWER

พลังสร้างสรรค์

แชร์

นโยบาย

ยุทธศาสตร์ Soft Power คือโอกาสสำหรับประเทศไทยที่ไม่ควรมองข้าม

เรามีศิลปะวัฒนธรรมที่ไม่แพ้ใครในโลก
มีอาหารไทยที่อร่อยร่ำลือไปทั่วโลก
มีมวยไทยที่เป็นกีฬาที่เชิดหน้าชูตาของประเทศ
มีธรรมชาติที่สวยงามดึงดูดคนจากทั่วโลก

และที่สำคัญเรามีคนเก่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความครีเอทีฟมากมายที่เป็นกำลังหลักในทุกด้านของภาคส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหนัง ละคร เพลง ภาพยนตร์ สื่อโฆษณา
แอนิเมชั่น เกม หรือแม้กระทั่ง แฟชั่นเครื่องแต่งกาย ที่เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย

สิ่งที่เหล่านี้แหละที่สะท้อนให้เห็นว่า ‘เรามีของ’

เป้าหมายยุทธศาสตร์ Soft Power ของพรรคกล้า คือการนำทรัพยากรซึ่งมี DNA ของความเป็นไทย ที่มีคุณค่า Cultural Value เหล่านี้ ไปสู่การนำประเทศไทยเข้าสู่ “ระบบเศรษฐกิจใหม่” เพื่อสร้างมูลค่า Economic Value ผ่านการส่งออกวัฒนธรรมและการเผยแพร่ความคิดสร้างสรรค์ผ่าน 3 หลักคิดดังนี้

เครือข่ายสร้างสรรค์ – พรรคกล้าจะผลักดัน สร้างโอกาสความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นคนรู่นใหม่ คนคิดนักเขียน สื่อมวลชน นักดนตรี นักออกแบบ ผู้นำในสาขาต่างๆ แม้กระทั่งพ่อครัวแม่ครัว เพื่อสร้างเครือข่ายดำเนินนโยบายที่เป็นมิตรและสร้างสรรค์

ส่งเสริมคนสร้างสรรค์ – พรรคกล้าเล็งเห็นว่า ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือคนสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา คนในวงในการบันเทิง ครีเอทีฟ ศิลปิน นักร้องนักแสดง วงการอาหาร ศิลปะวัฒนธรรม ด้านบริการ บุคคลเหล่านี้คือทรัพยากรที่มีความสำคัญที่ต้องได้รับโอกาสและการสนับสนุนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวขึ้นไปสู่ผู้นำทางด้าน Soft Power อย่างเต็มตัว

เจ้าภาพผลักดัน – พรรคกล้าจะผลักดันองค์กรหลักต่างๆที่เป็นเกี่ยวข้องในการสนับสนุน สร้างแบรนด์ ผลักด้นทรัพยากร Soft Power ของไทย รวมถึงการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการปลดล็อคอุปสรรคทางด้านต่างๆ และเปิดกว้างในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆโดยไม่ตีกรอบอยู่กับความคิดแบบเดิม

soft-power เป็นอาวุธ

ซึ่งยุทธศาสตร์ Soft Power สามารถแบ่งได้ดังนี้

อาหารไทย Thai Food

1. อาหารไทย Thai Food

“อาหารไทย อาหารโลก” เรื่องของอาหารคือเรื่องใหญ่ ทั้งผัดไท ต้มยำกุ้ง แกงมัสมั่น และส้มตำ เป็นอาหารยอดนิยมที่มีชื่อเสียงระดับโลก ยุทธศาสตร์ Soft Power ของพรรคกล้า มองเห็นโอกาสความเป็นไปได้ของครัวไทย อาหารไทย และเครื่องปรุงไทย รวมถึงวัตถุดิบไทยเป็นอย่างดี ดังนั้นเราจึงต้องมียุทธศาสตร์ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งด้านการผลิต การจำหน่าย และการส่งออก ที่จะต้องมีนโยบายส่งเสริมให้ได้มาตรฐานและเข้าถึงได้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธ์ศาสตร์ที่จะเชื่อมระหว่างภาคการเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นกลไกหลักที่จะทำให้อุตสาหกรรมนี้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยต้องเน้นความสด ความปลอดภัย และคุณภาพที่ดี ทั้งกลุ่มผู้ขายปัจจัยการผลิต กลุ่มผู้ขนส่งผลผลิต และผู้รับซื้อจนถึงผู้บริโภค จากนั้นก็เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าหากัน เราก็พร้อมที่จะส่งออกมาตรฐานและคุณภาพสู่ภายนอก

อุตสาหกรรมบันเทิง Creative Entertainment

2. อุตสาหกรรมบันเทิง Creative Entertainment

เราต้องทำยุทธศาสตร์ Soft Power ส่งออกวัฒนธรรมบันเทิง ที่ปฎิเสธไม่ได้เลยตอนนี้ คือ Soft Power ถือเป็น 1 ใน อิทธิพลสำคัญกับค่านิยมของทั้งไทยและต่างประเทศ และมีแนวโน้มจะได้รับความนิยมมากขึ้น ดังนั้นเราต้องมียุทธศาสตร์ด้านนี้ให้ชัดเจน ต้องใช้กลยุทธ์ สานต่อความสำเร็จ เพื่อทำให้ Creative Entertainment ในด้านต่าง ๆ ของไทย

ไม่ว่าจะเป็น ละคร หนัง สื่อโฆษณา Thai Pop เพลง คอนเทนต์สร้างสรรค์อื่นๆ มีคุณภาพและได้รับแผนพัฒนาที่ชัดเจน ตลอดจนมีแผนนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ไทยกลายมาเป็นผู้ผลิตวัฒนธรรมร่วมสมัยด้านบันเทิง และส่งออกผลงานได้ทั่วโลก ตลอดสร้างมูลค่าไปสู่เศรษฐกิจในทุกภาคส่วน

กีฬา Sports

3. กีฬา Sports

ร่วมสร้าง Platform ‘กีฬา’ ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผลักดันนักกีฬาไทยให้มีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ และยกระดับคุณภาพการฝึกซ้อมรูปแบบใหม่ ๆ ที่เข้มข้นเทียบเท่าระดับสากลโลก ตลอดจนผลักดัน กีฬาไทย อาทิเช่น ‘มวยไทย’ ให้กลายเป็น1 ในกีฬาระดับนานาชาติ เพราะเอกลักษณ์เด่นของกีฬามวยไทย ไม่เพียงแต่เป็นกีฬาสำหรับการต่อสู้ หรือการใช้ความรุนแรง แต่เป็นศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็สามารถมาเรียนรู้กันได้ ซึ่งหากสามารถทำให้ มวยไทย มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่ทำได้ปรากฎและเป็นที่ชื่นชอบของชาวโลกรวมทั้นานาชาติ ก็จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะทำให้ “ความเป็นไทย” ปรากฎสู่สายตาของชาวโลก

สุขภาพ Wellness

4. สุขภาพ Wellness

เราต้องมีการยกระดับ “Wellness ไทย” เพื่อดึงนักท่องเที่ยวสุขภาพเข้ามา และผลักดันให้ผู้ประกอบการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ด้วยการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ให้ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ด้วยจุดเด่นต่าง ๆ เช่น การแพทย์แผนไทยแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย สปาไทย นวดแผนไทย สินค้าสมุนไพรไทยต่าง ๆ ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างรายได้โดยตรง ยังสามารถช่วยส่งเสริมและสร้างมูลค่าให้การเป็นที่กล่าวขานทั่วโลกได้ว่า ไทยคือเมืองแห่งสุขภาพและการบริการสาธารณสุข ซึ่งมีค่าเทียบเท่าทองคำและน้ำมัน และคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า ในปัจจุบันโครงสร้างทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป จนทำให้ “สังคมสูงวัย” (Ageing Society) กลายมาเป็นหนึ่งในโอกาสในอนาคตของไทย ดังนั้นเราจึงต้องมียุทธศาสตร์การผลักดัน เรื่อง Health & Wellness ที่สุดท้ายจะกลายเป็นเทรนด์กระแสหลักของไทยและทั่วมุมโลกที่ต้องการ

การท่องเที่ยว Travel & Tourism

5. การท่องเที่ยว Travel & Tourism

ไทยนั้นสามารถมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มูลค่าเกือบ 2 ล้านล้านบาท ต่อปี ซึ่งหากมีการจัดอันดับการท่องเที่ยวของโลก ประเทศไทยจะถูกจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ อยู่เสมอ ทั้ง เชียงใหม่ กรุงเทพ และภูเก็ต ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงมาก ไทยจึงถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวแหล่งสำคัญ ที่เรียกเงินจากนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในประเทศแถบเดียวกัน หรือจากทั่วมุมโลก ซึ่งมันจะทำให้อุตสาหกรรมภาคท่องเที่ยว โรงแรม และการบริการ มีความสำคัญอย่างยิ่ง

แฟชั่นและสิ่งทอ Fashion & Textile Industry

6. แฟชั่นและสิ่งทอ Fashion & Textile Industry

ยังมีอะไรท้าทายอีกมากในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งกลับกลายมาเป็นหนึ่งในกระแสหลักของเทรนด์โลก ดังนั้นเราต้องมียุทธศาสตร์สำหรับ “อนาคตอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” ที่จะเป็นตัวสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ผ่านสไตล์ของเสื้อผ้า ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย และเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่จะสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจจำนวนมาก

มันอาจไม่ใช่เพียงประเด็นหนึ่ง แต่ทุกเรื่องทั้งหมดมันถูกเชื่อมโยงเสริมและเกี่ยวข้องกันหมด
สินค้าหรือบริการ แต่คือการสร้างประสบการณ์ ในทุก ๆ การสัมผัส
นี่คือเหตุผลที่กล้าต้องมี ยุทธศาสตร์ Soft Power ที่เป็นหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อน
และช่วยสร้างมูลค่า และส่งผลดีในด้านอื่น ๆ ของประเทศไทย แบบเป็นลูกโซ่ ซึ่งจะต้องสร้างกลยุทธ์นี้ผ่านนโยบายการสื่อสารทางทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างสเน่ห์ดึงดูด สร้างวัฒนธรรม และทำให้ประเทศเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในเวทีโลก